#remicade

Remicade

Remicade – etanercept- TNF hemmer, «biologisk medisin», som benyttes ved leddgikt og psoriasisleddgikt, behandlingen kan ha bivirkninger og krever spesiell ekspertise med oppstart på hudavdeling eller revmatologisk avdeling. #remicade, #etanercept