#sinkmangel

Acrodermatitis enteropathica

sjelden arvelig hudsykdom som skyldes en genetisk svikt i kroppens evne til å ta opp sink fra tarmen. #acrodermatitt #sinkmangel