#solfaktor

Solfaktor

solfaktor – er en betegnelse på graden av beskyttelse som oppnås ved benyttelse av solfiltere. #solfaktor, #solbeskyttelse, #solfilter