#soppdyrkning

Hudprøve

hudprøve – kan tas overflatisk med avskrap til dyrkning på sopp, virus eller bakterier eller kirurgisk som en vevsprøve(biopsi) for å se på cellestruktur og vev for diagnostikk av hudsykdom eller påvise hudkreft/ celleforandring. #hudprøve, #biopsi, #soppdyrkning, #virusdyrkning,  #bakteriologisk_prøve