#soppkrem

Terbinafin

Terbinafin tbl / krem – soppmiddel som også finnes i Lamisil tbl, benyttes ved sopp i negler og på hud. #terbinafin, #soppkrem

Pevaryl

Pevaryl – Ekonazolnitrat 10 mg pudder soppmiddel til bruk på huden spesielt ved fotsopp, lyskesopp eller i andre intertriginøse / tette områder som f.eks. hudfolder. #pevaryl, #sopp, #soppkrem, #ekonazol