#stromectol

Nix

Nix –permitrin 5%- benyttes mot skabb med 2 påsmøringer med en uke imellom, påsmøre3s alt utenom hode og hals, dusjes av samt rene klær og nytt, partnerbehandling samtidig, evt alle i samboende familie eller kollektiv. Tiltakende antall tilfeller der lokalbehandling med Nix ser ut til ikke å svikte, kan skyldes resistente / motstandsdyktige skabbstammer. Man…