#svette_føtter

Fotvorte

fotvorte – skyldes et eller flere virus av gruppen Humant Papillom Virus (HPV) som «overtar» keratinocyttene i et lite område og gir økt forhorning. Kan være smertefullt pga mekanisk fortykkelse, kan bli mange og vare lenge, mest hos barn, men ved modning og stimulering av immunsystemet dannes etter hvert antistoffer som begrenser utbredelsen og kan…

Fotsvette

fotsvette-skilles ut spesielt i fotsålene som har stor tetthet av svettekjertler, kan være veldig sjenerende spesielt hos gutter fra puberteten og kan være opphav til lukt og disponere for fotsopp. Kan behandles på forskjellige måter bl a lokalt ved påsmøring f.eks. av «transpirasjonsvann RH», eller ved strømbad («iontoforese»), også botox injeksjoner kan nyttes. #fot #fuktighet…

Fotsopp

fotsopp – svært vanlig infeksjon på føttene forårsaket av soppsporer som benytter keratinet i hornhuden som næringskilde og vokser der. Er synlig med tørr, flassende og avskallende hud, hvitlig fortykkelse og noen ganger sprekkdannelse mellom tærne. Hyppigste sopp i Norge er Trichophyton Rubrum, som kan påvises ved dyrkning ellere PCR . Årsaken til at noen…