#talgvorte

Talgvorte

talgvorte – også kalt seborrheisk vorte, er overflatiske, men kan være tallrike og store (opptil flere cm). Disse kan fjernes med diatermi(brennes), av og til frysebehandling (kryokirurgi), dersom ekstra tykke/ store, kan overflatekirurgi / «shaving» være aktuelt. Vi anbefaler ofte å dekke aktuelt område med bedøvelseskrem 1-2 timer før avtalt tid hos hudlegen. #talgvorte, #aldersvorte

Senil vorte

senil vorte – – betegnelse på talgvorte eller seborrhoiske vorter som gjerne fremkommer engang etter 40 års alder, hos eldre mange ganger svært utbredt med gulbrune, litt myke lesjoner på huden med relativt likt utseende. Disse er ufarlige og vil aldri kunne bli ondartete, men kan være sjenerende kosmetisk og kan ofte fjernes relativt enkelt…

Seborreisk keratose

Seborreisk keratose L82 – betegnelse på talgvorte eller seborrhoiske vorter som gjerne kommer frem etter 40 års alder, hos eldre mange ganger svært utbredt med gulbrune, litt myke lesjoner på huden med relativt likt utseende. Disse er ufarlige og vil aldri kunne bli ondartete, men kan være sjenerende kosmetisk og kan ofte fjernes relativt enkelt…