#terbinafin

Terbinafin

Terbinafin tbl / krem – soppmiddel som også finnes i Lamisil tbl, benyttes ved sopp i negler og på hud. #terbinafin, #soppkrem

Lamisil

Lamisil– terbinafin krem og tbl – benyttes ved soppinfeksjon, ved negl-affeksjon er det nødvendig med langvarig tbl behandling.  Klinisk diagnose bør ledsages av dyrkning fra neglen for å påvise sopp, men disse prøvene kan også være «falsk» negative» dvs at man ikke alltid får oppvekst selv om det foreligger en soppinfeksjon. Og noen ganger, i…

Neglesopp

neglesopp– en vanlig sykdom spesielt på tærne hos dem som trener og svetter mye, behandles med tabletter, mest effektivt er terbinafin, men må pågå i måneder, av og til intervallbehandling i inntil 1 år. Er ikke spesielt smittsomt, har mer med mottakelighet å gjøre ved at de som svetter mye eller er mye fuktige pga…