#tinea

Neglesopp

neglesopp– en vanlig sykdom spesielt på tærne hos dem som trener og svetter mye, behandles med tabletter, mest effektivt er terbinafin, men må pågå i måneder, av og til intervallbehandling i inntil 1 år. Er ikke spesielt smittsomt, har mer med mottakelighet å gjøre ved at de som svetter mye eller er mye fuktige pga…

Lyskesopp

lyskesopp– hudinfeksjon i huden som kommer pga at det er et område der det kan være tett og fuktig slik at soppsporer kan slå seg ned og utvikle seg til en soppkultur på huden, der det oppstår en rødhet, og avskalling samt ofte kløe og ubehag, hyppig forekommende hos rekrutter som svetter mye med tette…