#ultraviolett_lys

Ultrafiolett lys

ultrafiolett lys – elektromagnetisk stråling fra solen med bølgelengder fra 200–400 nanometer. Ultrafiolett stråling deles i tre bånd: A-båndet (400–320 nm), B-båndet (320–290 nm) og C-båndet (290–200 nm). Ozonlaget i atmosfæren stenger ute det meste av den høyenergiske kortbølgede UV-strålingen i C-båndet, om lag halvparten av UV-B-strålingen og en liten del av UV-A-strålingen. Det er den gradvise etableringen…