#utredning

Blodprøve

blodprøve – brukes av hudlegen dels for å sjekke at diverse prøver er normale før eller under tablettbehandling for acne(isotretinoin) eller andre medikamenter som benyttes f.eks. ved poriasisbehandling, men også ved mistanke om infeksjon som borrelia og/ eller andre sykdommer(antistoffprøver) #blodprøve, #utredning, #furst_laboratorium