#xolair

Xolair

Xolair   – biologisk legemiddel i sprøyteform mot kronisk elveblest, behandling gjøres på legens kontor må settes #xolair, #elveblest, #urticaria