A

Atherom

aterom –talgopphopning under huden, hvis sjenerende fjernes den kirurgisk uten å splitte omgivende kapsel, da kan tilbakefall unngås – Ateromene kan som regel fjernes ganske greit kirurgisk,  avhengig av størrelse, lokalisasjon osv, men man må være forberedt på et arr. Ateromer blir aldri farlige, men kan bli betente og da må de ofte dreneres og/…

Atopisk dermatitt L20.9

Atopisk dermatitt L20.9 – som betyr allergisk eksem, kalles det pga hyppig samtidig forekomst av allergiske lidelser som høysnue, astma og matvareallergier. Eksemet i seg selv som vanligst debuterer i tidlig barnealder, kalles derfor også barneeksem med sterk kløe, tørr hud og vanligst affeksjon i leddbøyer og ansikt. Eksemet kan utløses og forverres av allergi,…

Angioødem

angioødem – ansiktshevelse som skyldes frigjøring av histamin og andre faktorer,  kan være allergisk utløst. Noen ganger kan det være tilbakevendende arvelig, hereditært angioødem. #angioødem

Androgenetisk alopeci

androgenetisk alopeci – hårtap som skyldes påvirkning av androgener kombinert med arvelighet rammer menn i varierende grad fra 20 års alder eller senere, typisk med «viker»  og «måne», kvinner fra 40 års alder oftest med tap av fylde og tetthet midt på hodet.  Minoxidil 5%(Recrea forte) til påsmøring kan bremse håravfallet. Hos menn kan også…

Alopecia areataL63

Alopecia areataL63– flekkvis håravfall, se alopecia

Alsols løsning

Alsols løsning – (Omslagsvann NAF Apotek lin.)- aluminiumacetotartrat i vandig løsning, benyttes på overflatiske, lett til moderate infiserte sår eller eksem f.eks. 20 min 1 g dgl #alsol #såromslag #aluminiumacetotartrat

Allergisk kontaktdermatitt, metaller L23.7

Allergisk kontaktdermatitt, metaller L23.7– vanligst er allergi mot nikkel, kobolt og krom, men mot gull, amalgam og annet kan også forekomme. Spesialutredning på hudavdeling er nødvendig for å kartlegge detaljer #allergi #kontaktallergi #kontaktdermatitt #allergisk_kontaktdermatitt #nikkelallergi #nikkeleksem #koboltallergi #kromallergi

Allergisk kontaktdermatitt, legemidler L23.7

Allergisk kontaktdermatitt, legemidler L23.7– ved allergisk kontaktdermatitt mot legemidler kan det være snakk om selve legemiddelet eller andre ingredienser i kremen/ salven som anvendes f ex fucidin i sårsalve, men noen ganger lanolin(ullfett) som benyttes i mange forskjellige lokalbehandlingsmidler. For nærmere kartlegging kan det være nødvendig med utredning hos hudlege eller på hudavdeling med spesialtester…

Allergisk kontaktdermatitt, kosmetikk L23.7

Allergisk kontaktdermatitt, kosmetikk L23.7- kan forekomme som allergi mot et eller flere av de kjemiske stoffene i kosmetikk, hvorav parfymeallergi er viktigst. Men allergi mot stoffer i kremgrunnlaget f.eks. lanolin, mot konserveringsmiddel og hver enkelt av de kjemiske enkeltsubstanser i et kosmetisk preparat er også mulig. For å kartlegge en slik allergi i detalj, kan…

Aldara

Aldara– imiquimod 5%, benyttes til behandling av kronisk solskade med utbredte overflatiske celleforandringer, spesielt i ansikt og hode og bryst, vanligvis 3 påsmøringer i uken i 2 uker, stoppes tidligere hvis sterk reaksjon og uttalt sårdannelse, kan gi feber, må bare benyttes på et mindre område om gangen i samråd med lege #aldara #imiquimod #cellegiftkrem

ALAT

forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan overbelaste leveren slik at enzymet lekker ut i blodet.  Ved hudsykdommer er medikamentet oftest isotretinoin ved alvorlig acne eller methotrexate ved psoriasisarthritt(psoriasis med leddaffeksjon). Normalverdi er under 45. Lett overskridelse av verdien er ikke sjelden,…

Aktinisk porokeratose

en form for kronisk solskade hos personer som har vært mye eksponert og/eller har lys hudtype med flekker på underarmer og legger med ujevn pigmentering og flassende/ fortykket overflate som er starten på celleforandringer av typen solar keratose #kronisk_solskade #celleforandring #plateepitelcarsinom #aktinisk_porokeratose