E

Epidermofyti

epidermofyti– en soppinfeksjon i huden forårsaket av Epidermofyton Floccosum. #soppinfeksjon #epidermofyti

Epidermis

epidermis – overhuden, består av overflateceller, keratinocytter som modnes og etter hvert «dør» mot overflaten der disse ender som keratin som er kroppens overflate og beskyttelse mot ytre påvirkning av temperatursvingninger, uttørking, UV stråling, kjemisk påvirkning med mer. #epidermis #overhuden

Enantem

enantem – «innvendig» utslett, dvs utslag på slimhinner spesielt i munn, hals f.eks.ved lichen ruber planus som også kan finnes på huden alene eller samtidig. #enanthem #slimhinne

Elveblest

elveblest –urticaria- utslett i form av sterkt kløende vabler ofte omgitt av hudrødme.  Vablene kan også utvikle seg i større områder i underhuden og i slimhinner (angioødem) og opptre med vekslende lokalisasjon i løpet av få minutter og forsvinne igjen på kort tid, men kan også vedvare i timer. Akutt elveblest med kortvarige plager er…

Elektrolysebehandling

hårfjerning med et strømbasert apparat som ødelegger hårrøttene med impulser via en nål, fortsatt det eneste som regnes som «effektivt» og «varig» for hårfjerning av norske helsemyndigheter og trygdesystem, kan hjelpe ved dyktig utøver, men har en klar begrensning ved at bare en eller noen få hårrøtter påvirkes om gangen, dessuten er strømimpulsene uspesifikke, dvs…

Ekstuberans

ekstuberans – utstående, hevelse eller knute, utvekst. #ekstuberans #utvekst

Eksfoliasjon

eksfoliasjon– et annet ord for avskalling av huden, noe mer omfattende enn deskvamasjon, kan sees i forbindelse med forskjellige hudsykdommer som eksem, psoriasis, eller skader og hudreaksjoner, f.eks.brannskader, skoldingsskader, medikamentreaksjon med Steven-Johnsen mm. #exfolisajon #hudavløsning

Eksemprøve

eksemprøve – epicutantest -test på kontaktallergi, dvs stoffer man kommer i direkte kontakt med som nikkel, gummi, parfyme osv. Testingen foregår ved at et utvalg(«Nordisk standard») av stoffer i en bestemt fortynning legges på ryggen ved hjelp av et plaster med små metallskåler, merket opp slik at man vet hvilket stoff som ligger hvor. Plasteret…

Eksem

eksem–en form for betennelsestilstand som ikke skyldes infeksjon, i huden, kan være pga ytre eller indre påvirkning evt kombinert med arvelighet, mest vanlig er atopisk eksem («barneeksem»), seborrhoisk eksem («talgkjerteleksem»), kontakteksem (allergisk eller «toksisk»). #eczema #eksem #håndeksem #atopisk_eksem #seborrhoisk_eksem

Eksantem

eksantem– «utvendig» utslett, utslett på huden, i motsetning til «enanthem» f eks i munnslimhinne. Enkelte hudsykdommer kan vise seg både på hud og slimhinne f.eks.lichen ruber planus #eksanthem #utslett

Ehlers-Danlos syndrom

Ehlers-Danlos’ syndrom – arvelig sykdom med svekkelse av strekkfastheten i bindevevet(kollagen) med hypermobile ledd og økt tendens til skader og arr i huden.   #ehler_danlos #kollagensykdom #kollagen #bindevev #bindevevssykdom

Effloresens

effloresens – brukes i dermatologi som betegnelse på enkeltelementer (f.eks. vesikkel, bulla, papel) i en hudforandring og sammenstillingen av slike som lokalisering på kroppen gir ofte «nøkkelen» til diagnosen, videre diagnostikk og behandling. #effloresens #dermatologi #hudsykdommer #nøkkelen_til_hudsykdommer