M

Mycostatin

Mycostatin – «Nystatin 100 000 IE» –soppmiddel mot infeksjoner i munnhule og tarm spesielt candida, tas ikke opp i kroppen eller morsmelk, så kan benyttes under amming og svangerskap. #mycostatin, #nystatin, #sopp, #candidainfeksjon

Mycosis Fungoides C84.0 – sykdom

Mycosis Fungoides C84.0 – sykdom i lymfesystemet, en såkalt T-cellelymfom som i tidligere stadier bare affiserer huden og kommer frem som røde flekker eller fortykkelser.  Diagnosen stilles ved vevsprøve, ofte flere, og behandlingen kan være forskjellige typerlysbehandling. Behandling skjer som regel i utgangspunktet på en hudavdeling og krever spesialkompetanse. #mycosis_fungoides, #t_celle_lymfom

Morbus Bowen D04.9

Morbus Bowen D04.9 – celleforandring, start på en variant av overhudscellekreft, plateepitelcarcinom, finnes først og fremst på ekstremiteter, spesielt på legger og føtter, men også på underarmer / hender, ujevn fortykkelse i huden, ofte litt brunlig. Kan behandles med frysekirurgi, fotodynamisk behandling (PDT) eller kirurgi. #bowen, #morbus_bowen,   #celleforandring,  #overhudscellekreft

Molluscum contagiosum D8.1

Molluscum contagiosum D8.1 – molluskersmittsom hudsykdom som skyldes et virus. Ytrer seg ved små, runde, hudfargede knuter med en fordypning i sentrum (mollusker). Spres på huden ved kloring. Sees især hos barn og unge. Barn med atopisk dermatitt, spesielt utsatt.  Epidemier kan forekomme i barnehager og i idrettsmiljøer, spesielt blant orienteringsløpere som risper seg opp…

Mirvaso

Mirvaso –brimonidintartrat – adrenerg α2-reseptoragonist, som reduserer erytem gjennom direkte vasokonstriksjon i huden, spesielt beregnet til bruk ved rosacea. Kan være til hjelp, men litt utfordringer knyttet til at den kun skal benyttes en gang dagl og må smøres jevnt over hele ansiktet samt at effekten gjerne går ut etter noen timer.  Hyppigere bruk kan…

Mildison

Mildison– hydrocortison 1% fet krem, gruppe 1 steroid, i fet krem, egnet for utbrudd av atopisk dermatitti ansiktet hos voksne og barn, også rundt øynene i kortere perioder (1-2uker). #mildison, #hydrocortison

Metvix

Metvix –metylaminolevulinat – krem som benyttes til fotodynamisk behandling, utviklet i Norge.  En fotoaktive porfyrin-metabolitt akkumuleres i de syke cellene og gjør disse ekstra følsomme for senere belysning som dermed i mye mindre grad påvirker de friske cellene og derfor resulterer i en selektiv skade, ofte med svært godt kosmetisk resultat. #pdt, #fotodynamisk_behandling, #metvix

Metosyn-fluocinonid 0,5 mg/g

Metosyn-fluocinonid 0,5 mg/g – gruppe 3 (sterkt) steroid til behandling av eksem, psoriasis og andre inflammatoriske hudsykdommer, fortrinnsvis på kropp og ekstremiteter, unngå ansikt og ømfintlige hudområder som hals, armhuler, lysker og hudfolder. #metosyn, #fluocinonid

Methotrexat tbl

Methotrexat tbl – immundempende stoff benyttes alene eller i kombinasjon med andre immundempende medikamenter ved psoriasis, psoriasis- leddgikt og leddgikt, kan påvirke leveren,så nødvendig med oppfølging og blodprøver. #methotrexate, #metotrexat, #leddgikt, #immundempende, #psoriasis_leddgikt

Metastaser

metastaser – brukes som betegnelse på kreftceller som sprer seg utenfor det organet der de har sin opprinnelse. Kreftceller kan vokse inn i tilgrensende «nabovev» f eks fra hud til bindevev og ben. De kan også spres med blod og lymfe slik at de dukker opp andre steder i kroppen. Ofte vil fjernmetastaser starte med…

Malignt melanom in situ D03.9-forstadium

Malignt melanom in situ D03.9-forstadium / celleforandring før det har utviklet seg til malignt melanom. Se også in situ. #insitu, #celleforandring

Morfea

Morfea L94.0 – lokalisert bindevevssykdom på kroppen, kan starte med et litt fortykket,hvitlig misfarget område, tilheler med en form for arr med litt tynnere hud og brunlig misfarging, helt ufarlig.Kan likevel være aktuelt med litt nærmere utredning med blodprøver og kontroller. #morfea #bindevevssykdom