Abboticin

erythromycin – er et syntetisk makrolid-antibiotikum som kan benyttes hos personer med penicillinallergi, kan også benyttes i svangerskap etter at fosteret med organer er ferdig dannet, altså etter 12uker(1. trimester),  men må vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle. Vanlige indikasjoner er acne når tetracyclin ikke kan benyttes, mycoplasma – og legionellapneumonier, sinusitt, bronkitt, kikhoste, otitt og chlamydia. Benyttes av og til ved forverring av acne under isotretinoinbehandling.

#erythromycin, #abboticin, #erymax, #penicillinallergi, #antibiotikum, #makrolid, #syntetisk_antibiotikum