Acitretin

virkestoffet i NeoTigason tbl som brukes ved alvorlig psoriasis, ichtyose («fiskehud»), og Dariers sykdom
#acitretin #tigason #neotigason #roche #fosterskade