Acne conglobata

Acne conglobata – alvorlig inflammatorisk arrgivende akne, trenger spesialistvurdering og ofte behandling med isotretinoin.  Ekstra tidlig debut av acne, evt debut eller vedvarende etter 20 års alder, flere i familien med det samme, affeksjon av skuldre og rygg er alle faktorer som taler for isotretinoinbehandling.

#acne_conglobata #isotretinoin #acnearr