Akrodyni

Akrodyni -tilstand med smertefulle, røde og hovne hender og føtter i tillegg til en påvirket allmenntilstand. Akrodyni kunne forekomme tidligere ved uforsiktig bruk av kvikksølvholdige preparater, blant annet mot bleieutslett.

#akrodyni #kvikksølvreaksjon