Aktinisk porokeratose

Aktinisk porokeratose –en form for kronisk solskade hos personer som har vært mye eksponert og/eller har lys hudtype med flekker på underarmer og legger med ujevn pigmentering og flassende/ fortykket overflate som er starten på celleforandringer av typen solar keratose

#kronisk_solskade #celleforandring #plateepitelcarsinom #aktinisk_porokeratose