ALAT – forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan overbelaste leveren slik at enzymet lekker ut i blodet.  Ved hudsykdommer er medikamentet oftest isotretinoin ved alvorlig acne eller methotrexate ved psoriasisarthritt(psoriasis med leddaffeksjon). Normalverdi er under 45. Lett overskridelse av verdien er ikke sjelden eller alarmerende, men kan føre til justering av medikamentdose samt råd om at man bør unngå alle andre ting som kan påvirke leveren f.eks. alkohol.

#alat #blodprøve #leverprøve #furst_laboratorium