Aldaraimiquimod 5%, benyttes til behandling av kronisk solskade med utbredte overflatiske celleforandringer, spesielt i ansikt og hode og bryst, vanligvis 3 påsmøringer i uken i 2 uker, stoppes tidligere hvis sterk reaksjon og uttalt sårdannelse, kan gi feber, må bare benyttes på et mindre område om gangen i samråd med lege

#aldara #imiquimod #cellegiftkrem