Basaliom

basaliom– også kalt ufarlig hudkreft er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem som har vært mye eksponert evt i kombinasjon med lysere hudtyper.  Kan vokse lokalt og danne sår eller ødelegge tilstøtende vev, hyppigst hud og evt brusk i øre og nese, men kan ikke spre seg (metastasere) eller på annen måte være dødelig.

Les mer «pasinfo C5»

#basalcellecarsinom #basalcellekreft #ufarlig_hudkreft