Blemmesykdommer

blemmesykdommer (bulløse sykdommer) – sykdommer der det spontant dannes blemmer i huden, kan være arvelig som epidermolysis bullosa, kan være legemiddelutløst noen ganger med svært alvorlig forløp i form av erythema multiforme og Steven-Johnsen, kan være lysutløst ved leversykdom (porfyrier) og stoffer på huden (Tromsøpalme). Noen er sjeldne hudsykdommer mest hos eldre som bulløs pemphigoid og pemfigus vulgaris.

#blemme, #bulla, #bulløs_sykdom, #epidermolysis_bullosa, #bulløs_pemphigoid, #pemphigus_vulgaris