Carcinoma basocellulare C44.9

Carcinoma basocellulare C44.9 – også kalt «ufarlig hudkreft» er relativt vanlig i voksen alder, mest på solutsatte deler av kroppen og hos dem som har vært mye eksponert evt i kombinasjon med lysere hudtyper.  Kan vokse lokalt og danne sår eller ødelegge tilstøtende vev, hyppigst hud og evt brusk i øre og nese, men kan ikke spre seg (metastasere) eller på annen måte være dødelig. Les mer «pasinfo C5»

#basalcellecarsinom, #basalcellekreft, #ufarlig_hudkreft