Cicatrix

cicatrix arr– kan skyldes skade eller sykdomstilstand. Hvor mye arrene plager den som har dem kommer i tillegg til alvorlighet og lokalisasjon an på hvordan de har oppstått. Arr etter vold og overgrep er noen av de mest problematiske pga den stadige påminnelsen om hva man har vært utsatt for. Acnearr etter en ungdomstid dominert av dårlig hud kan også være veldig problematisk. Arrbehandling er vanskelig og kan som regel bare føre til en moderat forbedring, i verste fall forverring. Å skjære opp gamle operasjonsarr er risikabelt og frarådes som regel (også av kirurger) da det er risiko for et enda dårligere resultat.

#arr #arrbehandling