Clarityn

Clarityn– loratadin– antihistamin som benyttes ved allergi, høysnue, elveblest mm. Gir vanligvis ikke tretthet, men kan være individuelle variasjoner

#loratadin, #høysnue, #allergi