Dariers sykdom

Dariers sykdom– autosomalt dominant arvelig hudsykdom som affiserer modningen av overhudscellene, og gir gulaktig fet, skjellende og delvis betente hudområder spesielt på nedre del av bryst, øvre del av mage samt rygg, med tendens til å være verst i hudfolder. Kan være vanskelig å behandle optimalt og noen ganger nødvendig med tbl (neotigason).

#darier #arvelige_hudsykdommer