Decubitus

decubitus– liggesår, rammer mest personer med nedsatt almentilstand, redusert aktivitetsnivå,  og noen ganger nedsatt sensibilitet(polynevropati) og evt grunnlidelse som diabetes, demens etc.

#decubitus #liggesår #polynevropati