Dermovat

Dermovatklobetasolpropionat 0,05%, gruppe-4-steroid, benyttes først og fremst på flak(«plaque»)-psoriasis og bare periodevis.  På lokaliserte lesjoner kan Dermovat oppløsning påført bare 1 gang pr uke, men dekket av tynn Duoderm gi like god eller bedre effekt enn påsmøring av krem daglig, uten tildekking. Dermovat bør aldri benyttes i ansiktet, og oppløsning til hodebunnen bare ved hardnakket psoriasis og periodisk. Ved påsmøring av større hudområder over tid kan Dermovat gi systemisk kortison effekt

#dermovat, #klobetasolpropionat, #sterk_cortison, #gruppe4_cortison, #okklusjon