Deskvamasjon

deskvamasjon– avskalling, først og fremst avløsning av hornlag, kan sees ved de fleste hudsykdommer med betennelsestilstander /forstyrrelser i øvre del huden (i e «epidermal reaksjon») eks; eksem, psoriasis, solar keratose, ichtyose(fiskehud), soppinfeksjon.

#deskvamasjon, #avskalling, #epidermis