Ditranol

ditranol – et medikament ofte kalt «syntetisk tjære» med god effekt på psoriasisflekker, men med misfarging av klær og forbigående av hud, noe som etter hvert har gjort det mindre populært som behandling. Skal kunne skaffes på registreringsfritak i styrker 0,1-2% fra Dermal Laboratories

#ditranol, #psoriasis, #dithranol