Dridase

Dridase tbl – oxybutonin – benyttes mot svetting ved anticholinerg effekt. I den senere tid er det kommet rapporter som tyder på at forsiktighet bør utvises mot langtidsbruk av dette og andre anticholinergika pga økt risiko på lang sikt for demens /Alzheimer.

#dridase #oxybutonin #svetting #overdreven_svetting