Dupixent

Dupixent inj – ny «biologisk medisin» for personer med alvorlig og «invalidiserende» atopisk eksem.  Rekombinant, humant, monoklonalt antistoff (IgG4). Hemmer IL-4 og IL-3 reseptorer og kan ved det normalisere tilgrunnleggende immundefekt og svakhet i hudbarrierefunksjon.

#dupixient #biologiskmedisin #atopisk_dermatitt #atopisk_eksem #eksembehandling