Effloresens

effloresens – brukes i dermatologi som betegnelse på enkeltelementer (f.eks. vesikkel, bulla, papel) i en hudforandring og sammenstillingen av slike som lokalisering på kroppen gir ofte «nøkkelen» til diagnosen, videre diagnostikk og behandling.

#effloresens #dermatologi #hudsykdommer #nøkkelen_til_hudsykdommer