Eksfoliasjon

eksfoliasjon– et annet ord for avskalling av huden, noe mer omfattende enn deskvamasjon, kan sees i forbindelse med forskjellige hudsykdommer som eksem, psoriasis, eller skader og hudreaksjoner, f.eks.brannskader, skoldingsskader, medikamentreaksjon med Steven-Johnsen mm.

#exfolisajon #hudavløsning