Enbrel- inj –etanercept – biologisk legemiddel av type TNF (tumor nekrose faktor)-hemmer, brukes alene eller i kombinasjon med andre midler som f.eks.metotrexat for psoriasis, leddgikt eller «vanlig» («revmatoid») artritt.

#enbrel #biologisk_medisin #etanercept