Ery-Max tbl

Ery-Max tbl – erythromycin; antibiotikum, syntetisk fremstilt makrolid, til bruk ved infeksjoner hos penicillinallergikere, benyttes også som supplerende acnebehandling  der det trenges ved forverring eller manglende effekt på isotretinoinbehandling. Tidligere mye brukt  ved hudinfeksjon sammen med eksem , men nå er bakteriene spesielt de gule stafylokokkene ofte motstandsdyktige(resistente) mot erythromycin.

#erymax #erythromycin #resistens