Erythema chronicum migrans

Erythema chronicum migrans A69.2– et spesifikt utslettsom som bare sees ved borreliainfeksjon. Typisk med et område med lett opphevet erythmatøs periferi uten deskvamasjon/ flassing i kanten. Blir ofte først synlig flere uker etter flotteksponering med gradvis økt utbredelse og uten utslag på blodprøver. Borreliainfeksjon hos mennesker overføres via skaubjønn/ flått med hjortedyr som mellomvert.

#erythema_chronicum_migrans #ecm #borrelia #flått #skaubjønn