Erytrodermi

Erytrodermi L53.9 – generell rødhet i huden, med varmeøkning, feber og påvirket almentilstand som kan forekomme ved forskjellige utbredte hudsykdommer som atopisk eksem, psoriasis, legemiddelutslett mm. Tilstanden må anses som alvorlig og krever innlegges på hudavdeling.

#erythrodermi