Excoriasjon

oppkloring av huden, kan forekomme ved de fleste tilstander og utslett og regnes som «sekundær-effloresens» , men gir likevel viktig tilleggsinformasjon og er sentralt ved enkelte hudsykdommer f eks atopisk dermatitt, nevrodermatitt, acne excoriee, prurigo nodularis, dermatitis artefacta med mer.