Fingeravtrykk

et mønster av parallelle linjer og furer i huden som er unikt for hvert menneske og derfor kan benyttes til å identifisere levende og døde.

#fingeravtrykk