Fødselsmerke

fødselsmerke – kan være av forskjellige typer, er tilstede eller blir synlige rett etter fødselen, kan være uttrykk for noe som er genetisk betinget (arv eller mutasjon) eller kan være et utviklingsavvik av ukjent årsak. Vanligst med røde fødselsmerker, de som er tilstede ved fødsel, hyppigst en blodkaranomali, kalles «port wine stain» eller flammemerke, de som kommer rett etter fødselen og vokser raskt, kalles hemangiom. Begge kan og skal behandles med karlaser, viktig å bli vurdert og starte behandling tidlig, spesielt ved voksende hemangiom som i mange tilfeller kan behandles medikamentelt med hemangiol. Andre fødselsmerker kan være cafait-au-lait flekk og epidermal verrukøs naevus.

#fødselsmerke #karlaser #hemangiol #vaskulær_malformasjon #hemangiom