Føflekklinikk

Føflekklinikk – klinikk / legekontor som har et navn som kan gi inntrykk av at de er spesialister på føflekker. Det er først og fremst hudleger som har utdannelse og erfaring i å vurdere føflekker og andre sykdommer /tilstander i huden   Dessverre er det på «føflekklinikkene» vanligvis ikke hudleger, plastikkirurger eller onkologer(kreftspesialister), heller ikke på eiersiden. Det hyppigste er almenleger uten formell spesialkompetanse i hud- eller føflekkbehandling. Det er også ganske vanlig at føflekker fjernes på disse klinikkene med diatermi (brenning) eller laser. Dette kan  være problematisk av 4 grunner: 1) siden behandlerne ikke er spesialister, er de kanskje ikke best kvalifisert til å finne mistenkelige flekker eller vite hva de skal gjøre 2) Ved brenning eller laserbehandling av føflekker, vil man ikke få tatt vevsprøve for å utelukke at det er hudkreft   3) ved brenning eller laserbehandling blir flekkene heller ikke fullstendig fjernet 4) brenning  eller laserbehandling kan mange ganger etterlate et hvitt ujevnt arr som er mer påfallende enn den flekken som ble ufullstendig fjernet.

Vi anbefaler 1) at flekker det er den minste tvil om, blir fjernet fullstendig kirurgisk med etterfølgende vevsundersøkelse og tilbakemelding til pasient 2) at flekker som blir vurdert å være ufarlige av hudspesialist evt fjernes med mest skånsomme metode og bare unntaksvis uten vevsundersøkelse, men bare dersom man kan oppnå et bedre kosmetisk resultat.

Hudklinikken utfører følflekksjekk og fjerning av føflekker