Føflekkreft

føflekkreft – på medisinsk fagspråk kalt Malignt Melanom (MM), utvikles fra pigmentceller, enten fra eksisterende føflekk eller uavhengig av disse. Soleksponering (også solarium) er vist å være den viktigste enkelte risikofaktor. MM kan som regel diagnostiseres tidlig ved at man er observant på pigmentflekker og endringer i huden, noen ganger uten pigment. Fordi MM kan være farlig og spre seg til lymfeknuter og indre organer, bør man være svært oppmerksom på hudforandringer som kan være MM og terskelen for å ta vekk mistenkte lesjoner og forstadier bør være lav. Spesielt bør voksne (>50) menn som har vært mye soleksponert og kanskje solbrent få undersøkt ryggen for flekker.

#føflekkreft #malignt_melanom #føflekk_kontroll