Fotsopp

fotsopp – svært vanlig infeksjon på føttene forårsaket av soppsporer som benytter keratinet i hornhuden som næringskilde og vokser der. Er synlig med tørr, flassende og avskallende hud, hvitlig fortykkelse og noen ganger sprekkdannelse mellom tærne. Hyppigste sopp i Norge er Trichophyton Rubrum, som kan påvises ved dyrkning ellere PCR . Årsaken til at noen får fotsopp, er mer at forholdende ligger til rette ved svetting ifm varmt klima, trening eller hyppig bading, enn at det smitter.

#fot  #fotsopp #fuktighet #svette_føtter