Håndeksem

er eksem som slår ut spesielt på hendene, kan skyldes en tilgrunnliggende disposisjon som atopisk dermatitt og psoriasis, gjerne forverret av direkte påkjenning med fuktighet, såpe og/ eller andre stoffer og fuktighet som påvirker hudbarrieren, evt allergier primært eller sekundært kommer i tillegg. Håndeksem spesielt hyppig hos hjelpepersonell i helsevesenet samt frisører og kan være årsak til arbeidsuførhet som krever attføringstiltak og det kan noen ganger også være grunnlag for yrkesskadeerstatning. Viktig at disse pasientene blir riktig utredet behandlet og fulgt opp av erfarne dermatologer som forstår betydningen og konsekvensene av hudsykdommen