HCG – Humant ChorionGonadotropin, er et hormon som kroppen lager og som skilles ut i urinen når man er gravid. Kan også slå ut ved sjeldne gynekologiske svulster. Normalt for ikke-gravide er < 5 U/L. Vanlig  blodprøve for kvinner i fertil alder under isotretinoinbehandling.

#hcg #gravitest