Hudkreft

hudkreftbasalcellecarsinom («ufarlig hudkreft»), plateepitelcarsinom («overflatecellekreft» og melanom(«føflekk-kreft»)er de vanligste. Det er i dag gode holdepunkter for at de fleste typene hudkreft i stor grad har sammenheng med eksponering for ultraviolett lys, inklusive solarium.  Hudkreft kan lettest unngås ved moderasjon med soling og solariebruk, regelmessig beskyttelse med klær og solkremer, og dersom de likevel skulle dukke opp, lettest oppdages hos erfarne hudleger som samtidig vet hvordan de best behandles.

#hudkreft